Izolace plochých střech

Izolace pomocí asfaltových pásů

Každá střecha potřebuje svojí péči. Pokud máte dům nebo garáž, na které je původní asfalt nebo sklobit, a začíná Vám zatékat, je žádoucí provést její opravu.

Hydroizolační souvrství s asfaltovými pásy je léty prověřenou "klasikou". Moderní technologie výroby posouvají vlastnosti výrobků stále k lepším hodnotám.

V dnešní době se najde několik vhodných řešení. 

V první a nejlevnější variantě můžeme na střechu použít penetraci a novou vrstvu modifikovaného pásu, který Vám vydrží dalších spoustu let.

Jako další variantu můžeme provést penetraci a tepelnou izolaci pomocí polystyrenu v různých pevnostech a tloušťkách. Poté použijeme samolepící podkladní vrstvu a na to aplikujeme natavovací modifikovaný pás.

Při rozhodování o pevnosti EPS vždy nahlížíme, jestli se v budoucnu budou na střechu instalovat solární panely.

Rozdělení asfaltových pásů:

Spodní pás natavovací - plnoplošně plamenem

Spodní pás samolepící - s ochrannou fólií, která se při aplikaci odstraní a pás se přilepí (použití na tepelnou izolaci z polystyrenu)

Vrchní pás natavovací s břidličným posypem (modrozelený, červený, šedý)

Výhody asfaltových izolací:

Dlouholetá životnost

Dobrá zpracovatelnost i při nižších teplotách (pás je SBS modifikovaný)

Výběr z barevných provedeníIzolace pomocí PVC fólie

Tento typ izolací používáme nejčastěji na nově postavené domy, opravy pochozích teras a balkónů.
 
Jedná se stále o oblíbenější typ provedení hydroizolace střechy. 

Fólie se mezi sebou spojuje svařováním horkým vzduchem, kde správně provedený svár je pevnější než samotná fólie. Kotvení na svislé části atik a prostupů je provedeno pomocí poplastovaných plechů kotvených do nosné konstrukce mechanicky.

Jako zateplení střechy pod fólií používáme také polystyren v různých pevnostech a tloušťkách - opět vybíráme dle toho, zda budou na střeše v budoucnu instalovány solární panely, či se jedná o pasivní dům.

·Rozdělení PVC fólií:

Měkčené mPVC

Detailová fólie, která je bez nosné složky. Používá se na opracování detailů u prostupů atd.

TPO

·Výhody PVC fólií:

Variabilita v rozměru šíře role (1, 1.6 a 2 m)

Dlouhodobá životnost

Stálost